‘Buurtverbinders’ aan de slag in Sint-Pieters en het Sint-Annakwartier en de Langestraat

30
aug
2019

De stad Brugge en OCMW/Mintus willen werk maken van een goed beredeneerd, breed gedragen en interactief buurtbeleid. Vooral dan met oog voor volgende thema’s: welzijn en samenleven, zorg en gezondheid. Om deze nieuwe manier van werken grondig te onderzoeken en te ontwikkelen, werd een subsidie-opportuniteit gezocht en gevonden. Het lokaal bestuur ontwikkelde samen met de Europese Cel van de stad Brugge en enkele Europese partners het Europese AGE'IN-project. Dit project legt de focus op buurtgericht werken rond sociaal geïsoleerde ouderen. Die werking ligt zowel bij professionelen als bij gemotiveerde vrijwilligers en geëngageerde burgers. Dankzij de middelen die we krijgen via dit Europese project kunnen we bij twee pilootbuurten op een intensieve manier een steviger buurtbeleid en dus een sterker netwerk en weefsel in die buurten nastreven. Twee kwetsbare buurten kwamen naar voren: Sint-Pieters en het Sint-Annakwartier en de Langestraat in de binnenstad.  Het nastreven van een sterker netwerk en buurtweefsel zal gebeuren aan de hand van verschillende initiatieven en projecten. Om deze doelstelling te bereiken, willen we in deze twee buurten een zogenaamde buurtverbinder aanstellen. Dit project draagt bij om de doelstellingen te realiseren zoals ze geformuleerd werden binnen het al eerder bestaande actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’, maar gaat ook nog ruimer te werk. Met dit project wensen de stad Brugge en OCMW/Mintus de levenskwaliteit te verhogen, de omgeving aan te pakken en in te zetten op veilige, warme en solidaire openbare ruimtes.

Intussen zijn de namen van de twee buurtverbinders bekend. In Sint-Pieters zal Dirk Van Grembergen vanaf september deze taak op zich nemen. In de binnenstad (het Sint-Annakwartier en de Langestraat) zal Karel Meuleman, die daar al enkele jaren actief is als centrumleider, nu zijn focus nog meer verplaatsen naar het realiseren van een sterk weefsel, een duurzaam spinnenweb in de buurt, zodat iedereen opgevangen kan worden en er niemand door de mazen van het maatschappelijk net glipt.

Wat gaan zij vooral doen? De samenwerking tussen de verschillende partners stimuleren, bruggen slaan en draden van het web weven tussen actoren in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld ook tussen op het eerste gezicht niet altijd evidente partners: lokale handelaars, vrijwilligers, de postbode, de centrumleider, buurtcomités, wijkagenten, gemeenschapswachten, professionele zorgverleners en zoveel meer mensen die de buurt als werk-, leef- of speelterrein hebben. De buurtverbinder zal ook als aanspreekpersoon fungeren in de buurt voor alles wat betrekking heeft op de thema’s welzijn en samenleven, zorg en gezondheid. Ze hebben ook de bevoegdheid om door te verwijzen naar de juiste diensten. Het zal voor hen een hele uitdaging worden, omdat de buurtverbinders geen nieuwe spelers in de buurt mogen worden. Zij dienen alle bestaande actoren op het speelveld buurt te versterken, hen te helpen en met elkaar te verbinden alsook hen te motiveren om samen te werken. Een hele uitdaging, waar ze alle hulp bij kunnen gebruiken. Als je je geroepen voelt om een rol te spelen in dit verhaal, geef dan zeker een seintje aan Dirk of Karel.

We vieren de start van dit project met een kick-off evenement in Sint-Pieters. Daar zal de mobiele cultuurzaal De Belgiek neerstrijken voor enkele dagen, met name van zondag 11 tot en met dinsdag 13 oktober. Er zijn allerhande activiteiten gepland. We richten ons vooral op Sint-Pieters, maar natuurlijk is iedereen welkom. Volgend jaar zal de Belgiek neerstrijken in de andere pilootbuurt, namelijk het Sint-Annakwartier en de Langestraat. Hopelijk tot gauw.

Sint Pieters – Dirk Van Grembergen – dirk.vangrembergen@brugge.be

Sint-Anna/ Langestraat kwartier – Karel Meuleman – karel.meuleman@mintus.be

Deel deze pagina