Brug van verbinding

22
jun
2020

Heel wat mensen stonden in de bres om alles zo goed mogelijk op te vangen, zoals logistieke medewerkers, zorgverleners en nog vele anderen. Zij verdienen alle lof. Een groep die niet altijd op de voorgrond kwam maar toch essentieel is, zijn de mantelzorgers. De netwerkorganisaties van het mantelzorgcafé Brugge vragen, naar aanleiding van de ‘Dag van de Mantelzorg’, om deze groep nu en in de toekomst niet te vergeten. Graag brengen wij je op de hoogte van enkele acties. Er is de actie ‘Geef mantelzorgers een signaal, een lint of wens voor de brug van verbinding’. Op het pleintje van het Astridpark aan de Heilige Magdalenakerk in Brugge bouwden de zee- en landsscouts van Sint-Leo een ‘Brug van Verbinding’. Zij deden dit op vraag van de netwerkorganisaties van het mantelzorgcafé. Met deze symbolische ‘brug van verbinding’ vragen de organisatoren waardering en erkenning voor het vele werk van mantelzorgers. Burgers, verenigingen en groepen kunnen hun sympathie uitdrukken door een lint of een wens voor mantelzorgers aan de brug te hangen. Omwille van de coronaveiligheidsredenen, vragen we je om het lint of de boodschap met touw van thuis mee te brengen en aan de brug te bevestigen. Het is een teken van verbinding en een oproep om de mantelzorgers niet te vergeten. De brug blijft daar staan van 18 tot en met 25 juni 2020. Naast steun is informatie onmisbaar. In 2017 werd het mantelzorgcafé 'De Mantelfluisteraar' opgericht in lokaal dienstencentrum ‘Ter Leyen’ in Assebroek. Het werd een plaats waar mantelzorgers elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten en uitwisselen. Het was een plaats om tot rust te komen en te ontspannen, maar ook samen bij te leren over belangrijke thema's rond mantelzorg. Drie jaar later gaat 'De Mantelfluisteraar' stadsbreed vanuit een splinternieuw partnerschap bestaande uit mantelzorgverenigingen, hulp- en welzijnsorganisaties, ... Het vernieuwde mantelzorgcafé gaat rondreizen in Brugge om mantelzorg op verschillende locaties en met diverse activiteiten op de kaart te zetten. Zo is er op donderdag 8 oktober 2020 om 19 uur een infoavond over verlofstelsels voor personen die werken met zorg combineren, zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Op donderdag 12 november 2020 is er om 14 uur een infonamiddag over zorgvolmacht en bewindvoering. Voor meer info kan je terecht bij één van de netwerkorganisaties of via www.mantelzorghub.be/cafes/demantelfluisteraar. Voor meer info kan je terecht bij één van de netwerkorganisaties van het mantelzorgcafé Brugge: Stad Brugge dienst Welzijn, Mintus, Idrops, vzw De Puzzel, Familiehulp, Okra Zorgrecht, Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg, Coponcho en Samana Mantelzorg.

Deel deze pagina