Bruggelingen krijgen inspraak in Sociaal Beleidsplan

25
jun
2020

Het Brugse stadsbestuur lanceert een nieuwe inspraakcampagne om van Bruggelingen te horen hoe hun stad de komende jaren nog meer om mensen kan draaien. Via een voorgefrankeerde postkaart, de website www.brugge.be/bruggedraaitommensen of het Huis van de Bruggeling kunnen inwoners hun voorstellen aan het stadsbestuur bezorgen.

“Elke Bruggeling vindt een postkaart in het Stadsmagazine dat de komende dagen in alle brievenbussen bedeeld wordt. Op deze postkaart kan men ideeën of voorstellen formuleren die te maken hebben met de thema’s van het lokaal sociaal beleid. Op www.brugge.be/bruggedraaitommensen licht een aantal Bruggelingen de diverse thema’s toe. Ook via deze weg kunnen ideeën aan ons bezorgd worden. Ten slotte kan men ook bellen naar het Huis van de Bruggeling via 050 44 8000,” zegt schepen van Sociale zaken Pablo Annys.

“In februari 2020 werd onder het motto ‘Brugge draait om mensen’ een traject naar een nieuw sociaal beleidsplan voor Brugge gelanceerd,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Elke Bruggeling kreeg toen een uitnodiging in zijn bus om naar onze praatcafés te komen. We wilden langsgaan in elke Brugse buurt om van de Bruggelingen te horen hoe zij onze stad socialer wilden maken. Maar het coronavirus gooide serieus roet in het eten, en we hebben uiteindelijk in slechts drie buurten een praatcafé kunnen organiseren.”

“Toch willen we onze burgers een kans geven om hun bezorgdheden en ideeën met ons te delen,” zegt schepen van Welzijn Martine Mathys. “Tegen eind dit jaar willen we immers het lokaal sociaal beleidsplan finaliseren. De coronacrisis met bijbehorende gevolgen en uitdagingen toonde ons dat het moto ‘Brugge draait om mensen’ meer dan ooit leeft en noodzakelijk is. ‘Gezondheid’ is trouwens één van de thema’s binnen het sociaal beleid. We zagen dat het coronavirus niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de geestelijke gezondheid van mensen in gevaar bracht. Denk maar aan het isolement, het feit dat velen geen afscheid kon nemen van geliefden en de verhoogde drempel tot geestelijke gezondheidszorg.”

Bovendien zijn nog meer sociale gevolgen verbonden aan de coronacrisis. Pablo Annys: “Als we in de toekomst sterker willen staan bij zo’n crisis, moeten we vanaf nu nog meer inzetten op armoedebestrijding en op de brede waaier van thema’s van het sociaal beleid. Ik denk bijvoorbeeld aan een sterke kinderopvang, gelijke onderwijskansen, het voorkomen van dak- en thuisloosheid en een goede zorg voor senioren. Het zal ook belangrijk zijn om in Brugge te streven naar een hulpverlening die dichter bij de mensen staat en een arbeidsmarkt die meer mensen stabiel werk kan bieden. Tot slot heeft deze crisis ons duidelijk gemaakt, dat we meer werk moeten maken van het overbruggen van de digitale kloof. Als we de komende jaren een wezenlijk verschil willen maken, moeten we alle krachten samenbrengen.”

Het beleidsplan lokaal sociaal beleid wordt een beleidsplan van iedereen die in Brugge samenwerkt aan een Brugge op mensenmaat. In de komende maanden worden de ideeën van sociale organisaties en de ideeën van burgers verzameld. Mee op basis daarvan wordt een globaal plan met concrete acties opgemaakt. Het stadsbestuur en zijn zorg- en welzijnspartners willen met dit beleidsplan heel Brugge in beweging krijgen: professionele beroepskrachten maar ook vrijwilligers, mantelzorgers en iedere burger die een steentje kan bijdragen. Ze nodigen iedereen uit om ook na de huidige crisis mee te bouwen aan een Solidair Brugge waarin elk individu ontvangt wat hij nodig heeft: een Brugge dat om mensen draait.


Laat van je horen!

  • Vul de voorgefrankeerde postkaart in die je in het Stadsmagazine vindt.
  • Of surf naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen. Daar lees je ook meer over de verschillende thema’s in het Sociaal Beleidsplan, en kan je er filmpjes over zien.
  • Of contacteer Het Huis van de Bruggeling: info@brugge.be; 050 44 8000

Deel deze pagina