Klus- en tuinwerking

Wonen

In de klus- en tuinwerking werken we in opdracht van klanten uit Brugge. 

Onze medewerkers komen aan huis om tuinonderhoud en klussen  uit te voeren bij mensen in een gevoelige situatie en die een dringende effectieve vraag hebben. Ze werken alleen of onder begeleiding.

De werkbegeleiding komt ter plaatse om de afgesproken taken te overlopen.

We streven naar een goede match tussen een tevreden klant en een tevreden medewerker.

Wens je een beroep te doen op deze diensten, dan richt je je aanvraag via de sociale dienst van de mutualiteit, de thuiszorgdienst of via de dienst intake van het ocmw Brugge. Aan de hand van je inkomsten zal nagegaan worden of je in aanmerking komt. Als we de aanvraag van de doorverwijzer ontvangen, wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek om de geplande opdracht te bespreken. 

Verantwoordelijke aanvragen: Vlaeminck Mieke Tel 050 34 87 59 of mieke.vlaeminck@wokbrugge.be