Dienstverlening

Minder Mobielen Centrale

Vervoerdiensten

Minder mobielen centrale

De MMC (Minder Mobielen Centrale) werd opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch het nodige vervoer te bieden. Meestal gaat het om senioren of mensen met een beperking, die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen.
De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de MMC zijn:

  • inkomen is minder dan 2 x het leefloon
  • minder mobiel zijn
  • geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer
  • niet over een eigen vervoermiddel beschikken

De aanvraag gebeurt via de maatschappelijk werker van Mintus. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt men een erkenningskaart met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Alle kilometers, vanaf de woning van de chauffeur heen en terug, worden aangerekend.
Als je denkt in aanmerking te komen voor de MMC, neem dan vrijblijvend contact op het telefoonnummer 050 32 68 90 of via e-mail:
mindermobielencentrale@mintus.be .

Waar?Wanneer?
Administratie lokale dienstencentra
Maandag t/m vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u.
d' Oude Stoasie
Maandag t/m vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u.
Prijs
De gebruiker betaalt jaarlijks lidgeld:
€ 10
Lidgeld vanaf 1 juli
€ 5
De gebruiker betaalt € 0,33 per gereden kilometer en € 0,50 administratiekosten per rit.