Banner noodoproep

Noodoproepsysteem

Wonen

Noodoproepsysteem

Wanneer je nog zelfstandig thuis woont maar je soms onzeker voelt of angstig om ten vallen en geen hulp te kunnen inroepen, dan kan een alarmtoestel de oplossing bieden.

Je hoeft enkel over een vast telefoontoestel te beschikken. Het zendertje dat via het alarmtoestel met je telefoon verbonden is, wordt om de hals gedragen en kan door de hele woning tot zelfs in de tuin gebruikt worden.

In geval van een noodsituatie kan je met één druk op de knop direct verbinding maken met de centrale die dag en nacht bemand is.
De centrale waarschuwt onmiddellijk de vooraf aangeduide personen -minimum twee- die elk over een huissleutel van je woning beschikken.
Deze personen kunnen je dan verder helpen.

Sommige gebruikers kunnen genieten van een provinciale tegemoetkoming.
De maatschappelijk werker van Mintus kan je helpen met deze aanvraag.
Het OCMW staat in voor de aansluiting (ten laatste 10 dagen na de aanvraag) en het onderhoud van je alarmtoestel.
Bij een defect kan je steeds een beroep doen op de technische dienst van het OCMW Brugge.
Al deze technische interventies zijn inbegrepen in de huurprijs. Vanaf 65 jaar

Info?
Neem contact op met de maatschappelijk werker van je dienstencentrum.

of

zorgverlening@mintus.be
Mintus | dienst zorgverlening
050 32 70 00

Prijs
Alleenstaanden
Inkomen lager dan € 800
€ 14
Inkomen tussen € 800 en € 2000
€ 19
Echtparen
Inkomen lager dan € 920
€ 14
Inkomen tussen € 920 en € 2500
€ 16
Inkomen hoger dan € 2500
€ 19