Privacy disclaimer

1. Eigendom

De volledige website, zowel naar inhoud als naar lay-out, is eigendom van OCMW-
Brugge.
Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van OCMW-Brugge en deze site
gebruikt voor welke doeleinden dan ook, erkent en aanvaardt dat alle informatie,
teksten, documenten (zoals jaarverslagen en persberichten) en het logo eigendom zijn
van OCMW-Brugge.
Het logo en de benamingen mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of
gereproduceerd worden.
De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in
het bijzonder de documenten en het logo die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend
te gebruiken voor priv&eacute-doeleinden en zonder direct of indirect commercieel oogmerk
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van
OCMW-Brugge.

 

2. Aansprakelijkheid

OCMW-Brugge besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze
site.
De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer
juist is. OCMW-Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die
zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door het OCMW
gecre&eumlerde site en/of pagina's.
Het OCMW mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment
veranderen of be&eumlindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of be&eumlindiging.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren
van de site.
Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van OCMW-
Brugge zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
OCMW-Brugge is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites noch voor de
aangeboden informatie.
De OCMW-site bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te
downloaden.
OCMW-Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het
downloaden, de installatie of gebruik van deze software.

 

3. Privacy

Op de website van OCMW-Brugge worden ook algemene bezoekersstatistieken
bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting
van de website te optimaliseren.
Het OCMW-Brugge verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te
gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van
persoonsgegevens.
Het OCMW verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op
vrijwillige basis worden verstrekt zoals bij het invullen van een antwoordformulier.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.