over ons

Over ons

Missie en visie lokale dienstencentra OCMW Brugge

Wat is de opdracht van de lokale dienstencentra en hoe realiseren we die. Lees het allemaal in onze missie en visie.

Missie en visie

Jaarverslag

Jaarlijks maken de dienstencentra de evaluatie op van het voorbije werkjaar. Gegevens en cijfers worden verzameld in het jaarverslag.

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015 

Kwaliteitszorg

         Kwaliteitshandboek

Alle lokale dienstencentra moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Het handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

 • een inleiding
 • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat het lokaal dienstencentrum voert
 • een weergave van het kwaliteitssysteem
 • een beschrijving van de zelfevaluatie die het lokaal dienstencentrum uitvoert

In elk erkend dienstencentrum ligt een kwaliteitshandboek ter inzage.

Kwaliteitshandboek De Balsemboom (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek Van Volden (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek 't Reitje (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek 't Werftje (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek De Garve (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek Meulewech (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboek Levensvreugde (wordt aan gewerkt)
Kwaliteitshandboekl Ter Leyen (wordt aan gewerkt)

         Kwaliteitsplanning

Jaarlijks maken wij een kwaliteitsplanning op bestaande uit:

 • een omschrijving van de acties die we in de loop van het jaar zullen uitvoeren om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem te bepalen, te realiseren en te verbeteren. 
 • een beschrijving van de zelfevaluatie die in de loop van het jaar zal worden uitgevoerd

Kwaliteitsplanning 2014
Kwaliteitsplanning 2015
Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2017

Jaarlijks maken wij een evaluatie op van de kwaliteitsplanning.

Evaluatie kwaliteitsplanning 2013
Evaluatie kwaliteitsplanning 2014
Evaluatie kwaliteitsplanning 2015

Evaluatie kwaliteitsplanning 2016

Zelfevaluatie

De lokale dienstencentra maken een tweejaarlijkse zelfevaluatie. Daarbij evalueren we volgende elementen :

 • de werking van het lokaal dienstencentrm
 • de doelstellingen

Bij elke evaluatie doorlopen we 5 stappen: 

 • gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg
 • kwaliteitsdoelstellingen formuleren op basis van die gegevens
 • een tijdspad opstellen om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken
 • regelmatig evalueren of de doelstellingen bereikt worden
 • bijsturen wanneer de doelstellingen niet bereikt worden

Zelfevaluatie 2010 - 2011
Zelfevaluatie 2012 - 2013
Zelfevaluatie 2014 - 2015

Folder dienstencentra

             Klik hier om de folder in te kijken.

Persmappen